Християнска баптистка църква Младост
МИСИЯ

Нашата мисия е да служим като местна църква най-напред на хората в кварталите „Младост”. Ние сме отворени да приемем всеки вярващ християнин от различни страни и да помагаме на непознаващите Бога да приемат Исус Христос за свой личен Спасител. Грижим се индивидуално за всеки член на църквата, като се опитваме да задоволим духовните му нужди и се стараем да израстваме заедно в християнската вяра. За целта, освен неделната служба, предлагаме и различни уроци, курсове, литература и учебни помагала, които имат за цел да запознаят хората с християнската вяра и да подпомогнат изучаването на Библията и израстването на всеки християнин.

НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ

Начало: 10:00

Ред: кафе и чай, музикално хваление, проповед

Успоредно със службата се провежда и неделно училище за деца. На разположение е и специална стая за бебета.

църковни уикенди

Периодично се организират църковни уикенди-почивки.

Прекарваме време в общуване, сплотяване, игри и отдих заедно.

Индуктивно библейско изучаване

Всяка втора и четвърта неделя от месеца в сградата на църквата се провежда индуктивно библейско изучаване от 9:00.

библиотека и книжарница

На разположение в църквата има книжарница с добър набор от книги.

Нови заглавия се добавят периодично.