Дейности

НЕДЕЛНА СЛУЖБА
Всяка неделя от 10.00 ч.
Службата се състои от време за общуване с кафе и чай, музикално поклонение, прочит на текст от Библията, обща молитва за споделени конкретни индивидуални нужди и благодарности. Службата завършва с проповед на определена житейска тема, разгледана от християнска гледна точка и утвърдена с примери от Библията.

ИЗУЧАВАНЕ НА БИБЛИЯТА  В КОМПАНИЯ – „РАЗПИТВАНЕ НА БИБЛИЯТА“
Това, което отличава „Разпитване на Библията“ от повечето останали изучавания е:

  • въпросите са отворени, т.е. не предполагат предварително зададен „правилен“ отговор
  • въпросите са добре дошли, т.е. всеки присъстващ има право да задава каквито и да било въпроси, които имат отношение към текста
  • въпросите са интересни, т.е. обръщаме внимание само на онова, което действително ни е любопитно, а не непременно онова, което някой е решил, че трябва да научим
  • незнанието не е срамно, т.е. пристъпваме с нагласата, че никой от присъстващите не притежава пълно разбиране и знание, така че никой няма „последната“ дума и всички сме равнопоставени

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА
Провежда се всяка неделя, успоредно с неделната служба. Неделните учители запознават децата с Исус Христос и Библията и се стремят да развият християнски навици и поведение у децата. Предлагат се различни игри, забавления и ръкоделия, свързани със съответната тема, с които децата може да онагледят наученото.

ТЕМАТИЧНИ ВЕЧЕРИ
Вечерни събирания, посветени на конкретна тема, обикновено свързани с традиционни празници, установени в българското общество. В началото се споделя кратко поучение, основано на Библията, след което присъстващите участват в различни игри и занимания и имат свободно време да общуват помежду си.

ЖЕНСКИ СЪБИРАНИЯ
Периодични събирания на жените в църквата и квартала, на което всички заедно участват в различни тематични занимания със споделяне на духовни и етични принципи.

МЪЖКИ СЪБИРАНИЯ
Периодични събирания на мъжете в църквата и квартала, в което заедно участват в различни тематични занимания или състезания по картинг, боулинг, билярд и други мероприятия.

МЛАДЕЖКИ СЪБИРАНИЯ
Съвместни периодични събирания между младежите от нашата църква и тези от Първа баптистка църква в София. Младежите в църквата посещават и седмичните тийнейджърски събирания на Скрипчър юнион.

МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ
Периодично се провеждат музикални вечери, но които музиканти представят авторска музика или избират конкретен стил – рок, поп, джаз и др. Вратите са отворени както за членове на църквата, така и за външни гости.

За повече информация за всички описани дейности, можете да се обърнете към п-р Стойчо Апостолов или заповядайте всяка неделя от 10 часа, когато можете да получите отговори на всички свои въпроси за църквата и вярата.