Индуктивно библейско изучаване

Всяка втора и четвърта неделя от месеца от 9:00 в сградата на църквата ще се провежда индуктивно библейско изучаване. Система, около която ще бъдат организирани изучаванията в началото, има за цел да създаде умения и навици при самостоятелните изучавания на Библията.

Четенето и разбирането на Божието слово е основно за християнския живот. Разбира се, не можем да четем Библията просто като роман. Библията е като кладенец, можем да вземем вода от повърхността, но можем и да вземем от дълбочината, където тя е студена и приятна. Когато четем глава или част от Библията, индуктивният метод, който ви предлагаме, може да ни доведе до по-дълбоко разбиране на текста, превеждайки ни през три различни фази. Всяка фаза ще ни помогне да видим конкретния библейски откъс, предмет на изучаването ни, по различен начин и накрая всички фази ще ни доведат до неговото по-пълно разбиране. Трите фази са: Наблюдение, Тълкуване и Приложение. Изучавайки Библията в група с други хора можем да разискваме върху текста.

Материалите ще бъдат качвани тук.

Comments are closed.