пастир

Посвещение на нов пастир

Християнска баптистка църква Младост с радост уведомява, че на свое изборно събрание избра п-р Стойчо Апостолов за свой пастир и...