посвещение

Посвещението на п-р Стойчо Апостолов

На 20-ти ноември се проведе тържествена служба за посвещението на п-р Стойчо Апостолов като свещенослужител в Баптистка църква Младост. На...

Посвещение на нов пастир

Християнска баптистка църква Младост с радост уведомява, че на свое изборно събрание избра п-р Стойчо Апостолов за свой пастир и...